Home » Concurrentiebeding / Nevenwerkzaamheden

Concurrentiebeding / Nevenwerkzaamheden

Onderzoek naar schending concurrentiebeding en ongeoorloofde nevenwerkzaamheden

Volgens de wet is een concurrentiebeding “een beding tussen werkgever en werknemer, waarbij de werknemer wordt beperkt in zijn vrijheid om na het einde van de arbeidsovereenkomst op een bepaalde wijze werkzaam te worden bij andere werkgevers of als zelfstandige” (art. 7:653 BW)

Voor u als werkgever kan het noodzakelijk zijn dat een werknemer na contractbeëindiging niet bij een concurrent in dienst gaat en/of bedrijfsgevoelige informatie deelt. In de meeste gevallen wordt een concurrentiebeding in een arbeidsovereenkomst opgenomen om bedrijven te beschermen tegen kwaadwillendheid van oud-werknemers. Een concurrentiebeding kan ook zonder slechte bedoelingen geschonden worden. Wanneer een relatiebeding onderdeel uitmaakt van het concurrentiebeding mogen medewerkers ook geen klanten benaderen of meenemen naar een nieuwe werkgever of eigen bedrijf.

Als werkgever kunt u in uw arbeidsovereenkomst ook voorwaarden stellen aan het verrichten van nevenwerkzaamheden tijdens de duur van de arbeidsovereenkomst om te voorkomen dat uw medewerker producten of diensten aanbiedt die nagenoeg gelijk zijn of kunnen vervangen. Ook niet-concurrerende werkzaamheden kunnen verboden zijn als de werknemer het werk daardoor niet optimaal kan uitvoeren. Officieel gezien maakt een verbod op ongeoorloofde nevenwerkzaamheden geen onderdeel uit van het concurrentiebeding, omdat het betrekking heeft op de periode waarin de arbeidsovereenkomst van kracht is.

In beide gevallen kan de schending vervelende gevolgen hebben uw bedrijf. Dus op het moment dat u vermoedt dat uw werknemer zijn concurrentiebeding schendt of zich bezighoudt met ongeoorloofde nevenwerkzaamheden, is het tijd om een onderzoek te starten.

Voor het nemen van juridische stappen tegen een dergelijke overtreding is namelijk bewijs nodig. Hier helpt De Rechercheur u graag mee!

Welke mogelijkheden zijn er?

  1. Door het uitvoeren van observaties, zowel statisch als dynamisch, kunnen de bewegingen van uw (ex)medewerker worden vastgelegd. Om een duidelijk patroon van onrechtmatig handelen te kunnen vaststellen én om incidenten uit te sluiten, zal er op meerdere dagen observaties plaatsvinden. Alle activiteiten worden vastgelegd met foto en video en u ontvangt een uitgebreide rapportage met de bevindingen.
  2. Bij het optreden als pseudoklant doet De Rechercheur zich voor als (potentiële) klant om zo het gedrag van de (ex)medewerker te observeren als deze zijn dienst aanbiedt of uitvoert. Dit kan nodig zijn voor het vaststellen van concurrerende (niet toegestane) werkzaamheden.
  3. Digitaal onderzoek. Door gebruik te maken van openbare registers en openbare bronnen probeert De Rechercheur zoveel mogelijk informatie te verzamelen ten behoeve van het onderzoek.
  4. Tot slot kan het interviewen van getuigen, collega’s en/of de (ex)werknemer in kwestie bijdragen aan het inwinnen van informatie en het nemen van de juiste arbeidsrechtelijke en/of strafrechtelijke maatregelen.

Hoe verloopt een onderzoek bij De Rechercheur?

  1. Allereerst vindt er een kennismakingsgesprek plaats. Bij voorkeur persoonlijk, maar uiteraard kan het ook telefonisch of per e-mail. Tijdens dit vertrouwelijke gesprek worden de onderzoeksmogelijkheden, haalbaarheid en kosten van het onderzoek besproken. Aan de hand van de aangeleverde informatie wordt een persoonlijke en vrijblijvende offerte opgemaakt, inclusief concreet plan van aanpak.
  2. Op het moment dat u akkoord gaat met de offerte, wordt het onderzoek in overleg met u ingepland. Tijdens het onderzoek wordt u door De Rechercheur op de hoogte gehouden van de ontwikkelingen en resultaten.
  3. Na afloop van het onderzoek vindt (optioneel) een confrontatiegesprek met de betrokkene(n) plaats. Daarnaast wordt door De Rechercheur een eindrapportage opgemaakt. Deze rapportage, inclusief foto- en beeldmateriaal, kunt u eventueel gebruiken om arbeidsrechtelijke of strafrechtelijke maatregelen te nemen. Ook kan, indien gewenst, De Rechercheur u ondersteunen in het doen van aangifte bij de politie.

De Rechercheur helpt u zeker weten!

Voor meer vragen of informatie neem geheel vrijblijvend contact met ons op.

Wij verrichten onderzoek door heel Nederland, waaronder Arnhem, Asten, Best, Bladel, Boxmeer, Brabant, Breda, Cuijk, Den Bosch, Boxtel, Budel, Den Bosch, Deurne, Deventer, Eersel, Ede, Eindhoven, Gelderland, Geldrop, Geleen, Gennep, Heerlen, Helmond, Heeze, Horst, Huissen, Limburg, Loon op Zand, Maastricht, Malden, Nijmegen, Noord-Brabant, Nuenen, Oosterhout, Oss, Kersteren, Renkum, Roermond, ’s-Hertogenbosch, Tiel, Tilburg, Uden, Utrecht, Valkenswaard, Veenendaal, Veghel, Venray, Veldhoven, Venlo, Vught, Waalwijk, Weert, Zaltbommel.