Home » Diensten » Bedrijfsrecherche

Bedrijfsrecherche

Heeft u het vermoeden van onrechtmatig handelen in uw bedrijf, zoals diefstal, fraude of andere misstanden? Dan kunnen wij u inzicht geven met een onafhankelijk rapport dat voorzien is van bewijsmateriaal. Hiermee kunt u verdere stappen ondernemen. Samen bespreken we ook hoe we voorkomen dat dit opnieuw kan gebeuren.

Diensten

 • Onderzoek naar ziekteverzuim
 • Onderzoek naar diefstal
 • Onderzoek naar verduistering
 • Bedrijfsfraude
 • Screening van personen
 • Concurrentiebeding
 • Misbruik auto van de zaak
 • Misstanden in het bedrijf
 • Pre-Employmentscreening
 • Uitkeringsfraude
 • Woonfraude
 • Merkenfraude
 • Verzekeringsfraude

Wij maken bij bovengenoemde diensten gebruik van de volgende tactische onderzoeksmogelijkheden:  Interviews, plaatsen van camera`s, meeluisteren, aftappen en opnemen van gesprekken, observaties, infiltraties, proefaankopen, open bronnen onderzoek, onderzoek geschriften (herkennen falsificaten), buurt of locatie onderzoek.

Spelen er andere vermoedens?

Neem gerust met ons contact op voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek op een locatie en tijdstip dat u schikt.

Alle diensten van De Rechercheur worden geleverd op basis van de wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Wpbr). Ook hebben wij een wettelijke geheimhoudingsplicht dat is opgenomen in artikel 13.  Mijn vergunning POB 1694 is verleend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast is er toestemming van de Korpschef van de politie om mij te legitimeren als particulier rechercheur en onderzoeken te verrichten.