Home » Werkwijze

Werkwijze

Vrijblijvend en vertrouwelijk kennismakingsgesprek

Met een intakegesprek brengen we uw situatie in beeld en bepalen we de onderzoeksdoelstelling. Uitgangspunt van ieder onderzoek is waarheidsvinding. Vervolgens beoordelen we of de inzet van een particulier onderzoeker gerechtvaardigd is binnen de geldende juridische kaders. Hierna adviseren we u over de onderzoeksmogelijkheden en geven we een indicatie van de verwachte kosten.

Offerte en plan van aanpak

Indien gewenst volgt na dit gesprek een offerte inclusief plan van aanpak. Ieder onderzoek is uniek en het is niet altijd op voorhand te bepalen wat de kosten zijn. In dat geval wordt u regelmatig geïnformeerd over de bestede uren en bewaken we samen het budget. Ook wijzen wij u nogmaals op de verplichtingen die wij hebben ten aanzien van de  Privacy Gedragscode Particulier Recherchebureaus en ontvangt u onze leveringsvoorwaarden.

Onderzoek

Gedurende het onderzoek gaat De Rechercheur grondig en discreet te werk om zoveel mogelijk informatie te verzamelen dat van belang is voor het onderzoek. Daarnaast hebben we tussentijds regelmatig overleg met u om aan de hand van de gevonden informatie de vervolgstappen te bepalen. Zo kunnen we ook samen het budget bewaken. Een nauwe samenwerking is dan ook van groot belang voor het succes.

Rapportage en Advies

Op basis van het onderzoek brengt De Rechercheur een zo uitgebreid mogelijk rapportage en advies voor u uit. Deze rapportage kunt u desgewenst als bewijslast opvoeren in een mogelijk gerechtelijke procedure.