Home » Diensten » Advocatuur

Advocatuur

Wij kunnen voor u (of uw cliënt) informatie verzamelen. Informatie dat als bewijs kan dienen of bijdraagt aan een schikking. Bijvoorbeeld door iemand zijn gangen na te lopen, gegevens op juistheid te controleren, een verhaal te verifiëren of ontbrekende informatie te vinden om een dossier volledig te maken.

Wij gebruiken hiervoor de volgende tactische onderzoeksmogelijkheden:  Interviews, plaatsen van camera`s, meeluisteren, aftappen en opnemen van gesprekken, observaties, infiltraties, proefaankopen, open bronnen onderzoek, onderzoek geschriften (herkennen falsificaten), buurt of locatie onderzoek.

Diensten kunnen zijn

  • Zoeken naar bewijs
  • Tactische onderzoek
  • Fraude onderzoek
  • Alimentatie onderzoek
  • Advies

Neem gerust contact op met mij voor een kennismakingsgesprek, dat kan op een locatie en tijdstip dat u schikt.

Alle diensten van De Rechercheur  worden geleverd op basis van de wet Particuliere Beveiligingsorganisaties en Recherchebureaus (Wpbr). Ook hebben wij een wettelijke geheimhoudingsplicht dat is opgenomen in artikel 13.  Mijn vergunning POB 1694 is verleend door het Ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast is er toestemming van de Korpschef van de politie om mij te legitimeren als particulier rechercheur en onderzoeken te verrichten.